* *
Інструкція для посади "Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вибивальника рафінадних голів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію охолодження, вибивання, обрізання рафінадних голів;
      - будову, принцип роботи, правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування дільниці;
      - фізико-хімічні властивості цукру;
      - технічні умови на готову продукцію, слюсарну справу.

1.4. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде виробничий процес обслуговуваної дільниці, контролює охолодження, вибивання та обрізання рафінадних голів згідно з технологічними інструкціями.

2.2. Приймає рафінадні голови після охолодження їх у холодильних камерах.

2.3. Виштовхує голови з форми ручним способом та за допомогою механізмів.

2.4. Оглядає рафінадні голови та визначає місця обрізання.

2.5. Обрізає ніздрюваті частини спідків рафінадних голів на верстатах.

2.6. Сортує голови рафінаду за якістю.

2.7. Забезпечує безперебійну роботу устаткування дільниці.

2.8. Запобігає відхиленням від технологічного режиму та усуває несправності в роботі устаткування.

2.9. Бере участь у налагодженні устаткування.

2.10. Пускає і зупиняє його.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вибивальник рафінадних голів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.