Інструкція для посади "Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи та правила технічної експлуатації транспортерів, електролебідок та інших механізмів та пристроїв, що вживаються в роботі;
      - вимоги державних стандартів до вогнетривкого брухту;
      - правила стропування;
      - асортимент вогнетривкого брухту;
      - ознаки придатності брухту для повторного використання.

1.4. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вибирає брухт ручним способом.

2.2. Кайлує та розбиває куски, що спеклися з металом і шлаком за допомогою кайл, кувалд, відбійних молотків на спеціалізованих площадках або в цехах під час розбирання доменних, мартенівських і коксових печей, повітронагрівачів, басейнів скловарних печей.

2.3. Очищує брухт від напливів шлаку, металу, скла.

2.4. Сортує брухт в гарячому та холодному стані.

2.5. Вибирає та сортує цеглу, придатну для повторного використання для футерування агрегатів.

2.6. Завантажує брухт в контейнери та залізничні вагони за допомогою кранів.

2.7. Стежить за справністю контейнерів.

2.8. Відносить брухт у відведені місця та укладає в штабелі за ознаками вручну або за допомогою транспортерів.

2.9. Веде облік сировини, що заготовляється для роботи.

2.10. Переміщує вагони вздовж фронту завантаження за допомогою електролебідок.

2.11. Виконує стропувальні роботи.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.