Інструкція для посади "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача електричних машин, апаратів та приладів 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії, призначення та технологію виготовлення дослідних та унікальних взірців виробів;
      - конструкцію, правила експлуатації та налагодження різного комплексного устаткування, яке застосовує під час випробування;
      - елементи електроніки;
      - методику випробувань та досліджень;
      - повну електричну схему випробувальної станції або лабораторії;
      - конструкцію та принцип дії всіх складних електровимірювальних приладів;
      - складання схеми перевірки електричних параметрів приладів;
      - розрахунок похибки потенціометрів;
      - технічні вимоги та Державні стандарти на зразки та матеріали, які випробовує.

1.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує електричні, механічні та термічні випробування дослідних та унікальних взірців електричних машин, високовольтних апаратів, трансформаторів, конденсаторів та електро-вимірювальних приладів.

2.2. Виконує комплексні випробування дослідних взірців електричних машин та перетворювачів стильно з апаратурою керування та автоматичного регулювання параметрів.

2.3. Настроює та регулює теристорні схеми безщіткових систем збудження.

2.4. Монтує особливо складні схеми випробування, пульти керування для випробування електричних машин та апаратів.

2.5. Досліджує нові зразки електричних машин, апаратів та приладів, які потребують спеціального приймання, з регулюванням їх до заданих параметрів.

2.6. Керує комплексом складного випробувального устаткування.

2.7. Настроює та регулює телеапаратуру під час випробування роторів турбогенераторів на рознос.

2.8. Усуває дефекти, які виявлено під час випробування.

2.9. Виконує складні розрахунки, які пов'язані з проведенням випробувань та досліджень.

2.10. Складає графіки, діаграми за матеріалами випробувань та досліджень.

2.11. Оформляє протоколи результатів випробувань та досліджень взірців.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вимикачі високовольтні напругою понад 35 кВ - випробування та дослідження.

5.2. Вольтметри автоматичні цифрові, відсоткові мости - випробування та дослідження похибок.

5.3. Головні зразки електричних машин та апаратів - типові випробування з їх доведенням та настроюванням на випробувальних стендах.

5.4. Елементи логічні, напівпровідникова та електронна техніка - випробування схем.

5.5. Котушки зразкові - випробування та дослідження похибок.

5.6. Машини електричні змінного струму - готування схем для осцилографування перехідних процесів.

5.7. Потенціометри лабораторні - контрольні випробування.

5.8. Пристрій комплектний з тиристорними перетворювачами частоти - комплексні випробування.

5.9. Схеми тиристорні безщіткових систем збудження - типові та періодичні випробування.

5.10. Трансформатори силові п'ятого та шостого габаритів - поопераційні та приймально-здавальні випробування.