* *
Інструкція для посади "Апаратник процесу бродіння 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник процесу бродіння 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника процесу бродіння 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - схему комунікацій, державні стандарти, технологічні властивості готової продукції;
      - правила та режим бродіння різних сортів продукції;
      - методику нескладних аналізів;
      - будову устаткування та контрольно-вимірювальних приладів, способи усунення несправностей у роботі устаткування.

1.4. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Самостійно веде безперервний процес спиртового бродіння, головного бродіння сусла для різних сортів пива, доброджування та витримування пива, бродіння квасу та браги відповідно до затвердженої технологічної інструкції.

2.2. Перевіряє мікробіологічну чистоту чанів, справність устаткування, комунікацій та контрольно-вимірювальних приладів.

2.3. Стежить за температурним режимом бродіння на всіх стадіях за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Регулює тиск, освітлення, кислотність у чанах, місткостях.

2.5. Забезпечує процес бродіння, доброджування, освітлення пива відповідно до встановленого технологічного режиму.

2.6. Проводить нескладні аналізи.

2.7. Запобігає і усуває відхилення від норм технологічного режиму.

2.8. Стежить за фільтруванням та карбонізацією пива, регулює тиск під час фільтрування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник процесу бродіння 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.