Інструкція для посади "Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила обслуговування стрічкової машини для клеєння плівкоелектрокартону;
      - режим роботи машин;
      - методи ведення процесу клеєння плівкоелектрокартону;
      - номенклатуру клеїв, які застосовує.

1.4. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес клеєння плівкоелектрокартону на стрічковій машині під керівництвом клеїльника більш високої кваліфікації.

2.2. Готує машини до роботи.

2.3. Заливає клей у ванну.

2.4. Встановлює рулони картону, полімерну готівку та обрізальні ножі на стрічкову машину.

2.5. Регулює тиск та температуру валів, які пресують, та сушильної шахти за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Клеїльник плівкоелектрокартону 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.