Інструкція для посади "Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією клеїльника плівкоелектрокартону 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи стрічкової машини та допоміжного устаткування;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - технологічний процес виробництва плівкоелектрокартону та його властивості;
      - способи виготовлення клею.

1.4. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес клеєння плівкоелектрокартону на стрічковій машині.

2.2. Заправляє полотна картону та полімерної плівки в стрічкову машину.

2.3. Пропускає полотна картону та плівки крізь систему валів та сушильну камеру.

2.4. Встановлює гільзи на приймальний механізм і заправляє кінці картону та плівки на гільзу.

2.5. Додержується режиму роботи машин.

2.6. Регулює натяжіння полотна фрикційними пристроями.

2.7. Готує клей.

2.8. Контролює подачу клею та наносить його на полотно.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Клеїльник плівко електрокартону 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.