Інструкція для посади "Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-електроніка з експлуатації обладнання електрозв'язку - не менше I року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні та нормативні документи з експлуатації та ремонту електронного обладнання;
      - техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режим роботи електронного обладнання;
      - правила технічної експлуатації електронного обладнання;
      - основи програмування;
      - технологію обробки інформації, стандартні програми та команди;
      - вимірювальні прилади, що застосовуються у роботі;
      - організацію ремонтного обслуговування;
      - основи економіки;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперервну та якісну роботу електронного обладнання, електронних телефонних станцій, телеграфних станцій комутації каналів, центрів комутації повідомлень на мережі передачі даних, на цифрових системах передачі волоконно-оптичних ліній зв'язку, на цифрових радіорелейних лініях магістральної первинної мережі.

2.2. Здійснює технічне обслуговування електронного обладнання.

2.3. Здійснює технічний огляд окремих вузлів та елементів електронного обладнання, контролює їх електричні параметри та виконує тестові перевірки з метою своєчасного визначення пошкоджень.

2.4. Замінює несправні блоки.

2.5. Готує персональні електронно-обчислювальні машини до роботи.

2.6. Здійснює супроводження програмного забезпечення.

2.7. Оперативно вживає заходів щодо усунення аварійних ситуацій на електронному обладнанні, бере участь у розслідуванні причини їх виникнення та вживає необхідних заходів щодо запобігання таким ситуаціям.

2.8. Здійснює контроль за дотриманням правил і інструкцій з експлуатації електронного обладнання.

2.9. Бере участь у перевірці технічного стану електронного обладнання, контролює проведення ремонтних робіт на електронному обладнанні.

2.10. Бере участь у випробуваннях електронного обладнання після ремонту.

2.11. Бере участь у розробленні нормативних матеріалів з технічної експлуатації електронного обладнання.

2.12. Веде оперативно-технічну документацію.

2.13. Провадить навчання технічного персоналу.

2.14. Розробляє плани проведення профілактичних робіт.

2.15. Контролює аварійні запаси матеріалів і запасних частин та їх своєчасне поповнення.

2.16. Складає заявки на обладнання, матеріали, запасні частини.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.