Інструкція для посади "Інженер-енергетик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-енергетик" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи у сфері цивільного захисту - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, укази, постанови, інші керівні документи з організації роботи, проходження і несення служби у підрозділах цивільного захисту;
      - нормативні документи з питань організації та експлуатації засобів зв'язку, технічні дані обладнання, правила технічного обслуговування та ремонту;
      - правила з охорони праці;
      - конструкцію та правила застосування засобів зв'язку, інженерно-технічного устатковання, механізованого (немеханізованого) інструменту;
      - правила експлуатації установок пінного, порошкового та інших способів гасіння пожеж;
      - правила ведення радіообміну інформацією;
      - засоби та умови протипожежного водопостачання;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію, порядок та засоби надання першої медичної допомоги;
      - загальні відомості про профілактичну роботу із запобігання надзвичайним ситуаціям.

1.4. Інженер-енергетик призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-енергетик підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-енергетик керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-енергетик під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи за відповідним напрямом діяльності з використанням технічних засобів.

2.2. Відповідає за справність і працездатність спеціального оснащення і засобів зв'язку, а також за дотримання вимог безпеки під час роботи на них.

2.3. Керує роботою старших майстрів зв'язку загону, проводить з ними заняття з підвищення кваліфікації та професійної майстерності.

2.4. Сприяє виконанню вимог наказів, вказівок, інструкцій, технічної документації з експлуатації, обслуговування і ремонту енергоустановок та засобів зв'язку.

2.5. Контролює технічний стан енергоустановок та засобів зв'язку, якими оснащено загін.

2.6. Здійснює завантаження спеціального устатковання та автотранспорту залежно від виду аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій.

2.7. Виконує у місцях дислокації роботу з організації енергопостачання електроустановок та забезпечує їх ефективну роботу.

2.8. Контролює стан використання електроенергії, води та газу у загоні.

2.9. Забезпечує надійну, чітку роботу засобів зв'язку, спецоснащення у приміщеннях та того, що є в резерві.

2.10. Виконує графіки та плани технічного обслуговування засобів зв'язку, електрообладнання та спеціального оснащення.

2.11. Вивчає, аналізує, узагальнює та розповсюджує вітчизняний досвід експлуатації та технічного обслуговування засобів зв'язку, електрообладнання та спецоснащення під час виконання аварійно-рятувальних робіт.

2.12. Сприяє спеціальній підготовці диспетчерів, підмінних радіотелефоністів та старших майстрів зв'язку.

2.13. Виконує роботи, спрямовані на поліпшення безпеки праці.

2.14. У разі відсутності помічника начальника загону із спеціального оснащення виконує його обов'язки.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-енергетик має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-енергетик має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-енергетик має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-енергетик має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-енергетик має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-енергетик має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-енергетик має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-енергетик має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-енергетик має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-енергетик несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-енергетик несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-енергетик несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-енергетик несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-енергетик несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-енергетик несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-енергетик несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.