Інструкція для посади "Електромеханік електрозв'язку II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік електрозв'язку II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка електрозв'язку - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила та інструкції з технічної експлуатації засобів електрозв'язку;
      - призначення та режим роботи обслуговуваних технічних засобів;
      - основні технічні дані, конструктивні особливості, функціональні схеми апаратури та обладнання;
      - основні види пошкоджень та способи їх усунення;
      - порядок оформлення та ведення технічної документації;
      - вимірювальну апаратуру;
      - інструкції з приймання до експлуатації засобів електрозв'язку;
      - схему мережі струморозподілення;
      - технологічні карти перевірок параметрів і ремонту обладнання;
      - показники якості роботи засобів електрозв'язку;
      - встановлені терміни усунення пошкоджень;
      - принцип організації зв'язку;
      - основні положення, правила та інструкції з паспортизації апаратури та обладнання;
      - норми витрат матеріалів на експлуатацію засобів зв'язку;
      - основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Електромеханік електрозв'язку II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік електрозв'язку II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік електрозв'язку II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік електрозв'язку II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у забезпеченні надійної та якісної роботи засобів електрозв'язку.

2.2. Бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та проводового мовлення відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів.

2.3. Бере участь у розробленні річних планів та графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту апаратури, комутаційного та каналоутворюючого обладнання електрозв'язку, кінцевого телеграфного обладнання та інше.

2.4. Забезпечує утримання апаратури, обладнання і каналів у межах установлених експлуатаційно-технічних норм, виявляє та усуває пошкодження в контрольні терміни.

2.5. Забезпечує якісну роботу аварійно-технічної сигналізації.

2.6. Виконує відповідно до графіків перевірку каналів та ремонтно-профілактичні роботи.

2.7. Своєчасно замінює пошкоджене обладнання резервним.

2.8. Підтримує встановлені режими роботи обладнання електроживлення.

2.9. Контролює роботу засобів вимірювання.

2.10. Доповідає згідно із встановленим порядком про складні пошкодження та аварії, бере участь у їх ліквідації.

2.11. Виявляє причини нестійкої роботи апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та проводого мовлення, готує пропозиції щодо їх усунення.

2.12. Бере участь в освоєнні нової техніки і розробленні заходів, спрямованих на модернізацію обладнання.

2.13. Бере участь у проведенні лінійних випробувань і дослідної експлуатації апаратури та обладнання, прийманні до експлуатації дослідних зразків нової техніки, розробленні інструкцій з експлуатації нової апаратури.

2.14. Вивчає окремі виробничі процеси та готує пропозиції щодо їх удосконалення.

2.15. Розробляє технологічні карти з обслуговування апаратури та обладнання.

2.16. Веде технічну документацію.

2.17. Подає раціоналізаторські пропозиції з їх практичним використанням, зберігає службову та комерційну таємницю.

2.18. Бере участь у складанні замовлень на запасні частини, інструмент, експлуатаційно-технічні матеріали, веде їх облік та здійснює контроль за їх витратою.

2.19. Співпрацює з керівником підрозділу з питань організації безпечних та здорових умов праці.

2.20. Керує роботою електромонтерів, навчає і допомагає їм під час проведення складних ремонтів.

2.21. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці під час виконання ремонтних робіт.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік електрозв'язку II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік електрозв'язку II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік електрозв'язку II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік електрозв'язку II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік електрозв'язку II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік електрозв'язку II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік електрозв'язку II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік електрозв'язку II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік електрозв'язку II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.