Інструкція для посади "Електромеханік з ліфтів 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік з ліфтів 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми слюсарної обробки деталей;
      - призначення і умови застосування слюсарного інструменту і найпростіших вимірювальних інструментів;
      - ходові розміри різі, які застосовуються у кріпильних деталях;
      - найменування і призначення мастильних матеріалів;
      - елементарні відомості про будову і призначення ліфта та його складових частин;
      - призначення електричних апаратів;
      - марки і перерізи проводів, застосовуваних у ліфтах.

1.4. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює слюсарну обробку деталей без додержання розмірів.

2.2. Виправляє різь плашками і мітчиками.

2.3. Розмічає за шаблоном прості деталі.

2.4. Розрізає стальні канати вручну.

2.5. Замінює сигнальні і освітлювальні лампи.

2.6. Перевіряє на функціонування механізми, контакти та електричні апарати ліфта.

2.7. Перевіряє наявність і справність освітлення шахти, кабіни і машинного приміщення, а також стан огорожі шахти і кабіни.

2.8. Здійснює евакуацію пасажирів з кабіни ліфта у разі його раптової зупинки.

2.9. Промиває і змазує деталі.

2.10. Виконує прості і середньої складності роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування під керівництвом електромеханіка вищої кваліфікації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік з ліфтів 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Болти, гвинти, гайки - прогонка різьби плашками і мітчиками.

5.2. Вузли та деталі механізмів і електроапаратів - чищення, промивання і змазування після розбирання.

5.3. Деталі з листової і кутової сталі - обпилювання поверхні і зачищення облою.

5.4. Сталь штабова, кругла і кутова - розрізування ножівкою за готовою розміткою.