* *
Інструкція для посади "Антенник-щогловик 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Антенник-щогловик 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією антенника-щогловика 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки і радіотехніки (уявлення про струм, про коливальний контур, про роботу генераторів струму високої частоти і радіоламп, розподіл радіохвиль за діапазонами, про передачу енергії високої частоти від передавача до антен);
      - призначення вимірювальних приладів, які застосовуються під час обслуговування антенно-щоглових споруд, правила роботи з підйомними механізмами.

1.4. Антенник-щогловик 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Антенник-щогловик 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Антенник-щогловик 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Антенник-щогловик 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє і ремонтує троси, якорі, відтяжки.

2.2. Обстежує стан щогл, анкерів, фідерних стовпів.

2.3. Виконує складальні та такелажні роботи під час підйому і встановлення Г-Ті П-образних фідерних опор і щогл висотою до 25 м, фарбує їх.

2.4. Виконує усі види ремонтно-відновлювальних робіт на цих щоглах (в т.ч верхолазних).

2.5. Виконує монтаж антен і леєрних тросів.

2.6. Встановлює анкерні і кутові фідерні опори.

2.7. Перевіряє і ремонтує антени та леєрні троси з спуском та підйомом полотен антен.

2.8. Продзвонює кабель, регулює контакти антенних реверсуючих перемикачів.

2.9. Перевіряє опір ізоляції антен і фідерних ліній, вимірює коефіцієнт біжучої хвилі.

2.10. Усуває пошкодження болтових з'єднань і фундаментів щогл та веж.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Антенник-щогловик 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Антенник-щогловик 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Антенник-щогловик 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Антенник-щогловик 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Антенник-щогловик 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Антенник-щогловик 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Антенник-щогловик 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Антенник-щогловик 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Антенник-щогловик 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Антенник-щогловик 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Антенник-щогловик 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Антенник-щогловик 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Антенник-щогловик 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Антенник-щогловик 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Антенник-щогловик 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Антенник-щогловик 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж антен і леєрних тросів; установлення анкерних і кутових фідерних опор.