* *
Інструкція для посади "Антенник-щогловик 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Антенник-щогловик 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи знань про електричний струм, провідники та ізолятори, атмосферні електричні явища та захист від них, про струм високої частоти, про випромінювання та прийом електричної енергії;
      - правила технічної експлуатації антенних споруд;
      - типи антен та їх характерні особливості;
      - основні знання про призначення і правила роботи з механізмами та вимірювальними приладами, які застосовуються в антенному господарстві;
      - способи паяння і оброблення проводів та тросів;
      - дефекти в антенно-щоглових спорудах та способи очищення від фарби та корозії.

1.4. Антенник-щогловик 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Антенник-щогловик 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Антенник-щогловик 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Антенник-щогловик 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює періодичний огляд антенно-щоглових споруд.

2.2. Перевіряє натяг фідерних ліній, натяг полотен антен, відтяжки щогл, цілісність проводів та їх кріплення, ізоляторів антен та фідерів, перевіряє стан контактних антенних перемичок, болтових з'єднань, зварювальних швів, муфт та втулок.

2.3. Змащує частини та механізми антенно-щоглових споруд, що труться.

2.4. Виконує верхолазні роботи, під час яких змазує гвинтові відтяжки щогл та замінює непрацюючі лампи сигнального освітлення.

2.5. Бере участь у регулюванні натягу проводів і в роботах зі складання, піднімання та спускання за допомогою лебідки полотен антен.

2.6. Бере участь у роботах з перевірки кабелю і встановлення фідерних опор, анкерів, щогл.

2.7. Виконує роботи, пов'язані з установленням і настроюванням фідерів.

2.8. Обробляє проводи та троси.

2.9. Перевіряє кінцеві вимикачі шлейфа антен.

2.10. Очищає антенно-щоглові споруди від корозії та фарби.

2.11. Оформляє технічну документацію на виконану роботу.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Антенник-щогловик 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Антенник-щогловик 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Антенник-щогловик 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Антенник-щогловик 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Антенник-щогловик 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Антенник-щогловик 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Антенник-щогловик 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Антенник-щогловик 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Антенник-щогловик 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Антенник-щогловик 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Антенник-щогловик 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Антенник-щогловик 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Антенник-щогловик 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Антенник-щогловик 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Антенник-щогловик 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Антенник-щогловик 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.