Інструкція для посади "Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
      - методи та способи активізації аудиторії;
      - історію та теорію хореографічного й музичного мистецтва;
      - основи конферансу;
      - передовий досвід ведучих дискотек;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує танцювальні вечори, дискотеки.

2.2. Бере участь в підготовці сценаріїв, художнього та світлового оформлення музичних програм, доборі музичного репертуару для різних вікових груп відвідувачів.

2.3. Проводить танцювальні вечори, виступаючи як, розпорядник і ведучий.

2.4. Здійснює контроль за виконанням музичної програми.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.