Інструкція для посади "Розпорядник майна підприємств-боржників", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розпорядник майна підприємств-боржників" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища юридична або економічна освіта (магістр, спеціаліст). Володіння спеціальними знаннями та наявність ліцензії арбітражного керуючого. Стаж роботи на керівних посадах - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Господарський кодекс України;
      - Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Розпорядник майна підприємств-боржників призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розпорядник майна підприємств-боржників підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розпорядник майна підприємств-боржників керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розпорядник майна підприємств-боржників під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового становища протягом періоду, встановленого чинним законодавством.

2.2. Здійснює заходи щодо захисту майна боржника, виявляє кредиторів і дебіторів.

2.3. Скликає збори кредиторів.

2.4. Розглядає вимоги кредиторів, заявлених до боржника.

2.5. Веде реєстр вимог кредиторів у встановленому порядку.

2.6. Аналізує фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на ринках.

2.7. Надає державному органу з питань банкрутства відомості, необхідні для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство.

2.8. Надає господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника.

2.9. Виконує інші функції, передбачені законом.

2.10. Повідомляє державний орган з питань банкрутства про своє призначення та про своє звільнення від обов'язків.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розпорядник майна підприємств-боржників має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розпорядник майна підприємств-боржників має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розпорядник майна підприємств-боржників має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розпорядник майна підприємств-боржників має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розпорядник майна підприємств-боржників має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розпорядник майна підприємств-боржників має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розпорядник майна підприємств-боржників має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розпорядник майна підприємств-боржників має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розпорядник майна підприємств-боржників має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розпорядник майна підприємств-боржників несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розпорядник майна підприємств-боржників несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розпорядник майна підприємств-боржників несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розпорядник майна підприємств-боржників несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розпорядник майна підприємств-боржників несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розпорядник майна підприємств-боржників несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розпорядник майна підприємств-боржників несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.