* *
Інструкція для посади "Редактор 2-ї категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор 2-ї категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією редактора не менше 1 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури, бібліотечної справи, культурно-освітницької роботи та редакційно-видавничої діяльності;
      - методи редагування рукописів та художньо-технічного оформлення друкованої продукції;
      - інструкції та стандарти за профілем роботи;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Редактор 2-ї категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор 2-ї категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор 2-ї категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор 2-ї категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє перспективні та поточні плани випуску друкованої продукції, бере участь в підготовці рукописів до видання, здійснює їх редагування та технічне оформлення.

2.2. Готує відредаговані оригінали до здавання в поліграфічне виробництво.

2.3. Проводить практику коректурних відбитків та читає сигнальні екземпляри видань.

2.4. Складає рецензії та анотації на друковану продукцію.

2.5. Редагує бібліографічні, методичні та інші матеріали, розділи або частини довідково-бібліографічного апарату, здійснює складання каталогів, допоміжних покажчиків.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор 2-ї категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор 2-ї категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор 2-ї категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор 2-ї категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор 2-ї категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор 2-ї категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор 2-ї категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор 2-ї категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор 2-ї категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор 2-ї категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор 2-ї категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор 2-ї категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор 2-ї категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор 2-ї категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор 2-ї категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор 2-ї категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.