* *
Інструкція для посади "Редактор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні документи, що стосуються кінематографії, літератури і мистецтва;
      - розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії;
      - досягнення в галузі режисури національного та світового кіномистецтва;
      - перспективи розвитку кіномистецтва;
      - технологію фільмовиробництва;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
      - авторське право і трудове законодавство;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Редактор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і спрямовує творчий процес створення кінофільмів з метою забезпечення їх високого художнього рівня і документальної правдивості.

2.2. Бере участь у розробленні поточних і перспективних тематичних планів, залучає авторів до написання сценаріїв до кінофільмів.

2.3. Підбирає літературний матеріал і авторські заявки, котрі можуть бути основою для написання сценаріїв.

2.4. Подає постійну творчу допомогу автору сценарію.

2.5. Досконало вивчає фактичний матеріал, на основі якого будується сценарій.

2.6. Працює з консультантами фільму.

2.7. Здійснює контроль за поданням сценарію у встановлений строк і забезпечує своєчасність письмових відповідей автору.

2.8. Подає разом з автором закінчений літературний сценарій на розгляд керівництву студії і за результатами обговорення готує письмовий висновок про сценарій.

2.9. Рекомендує кандидатури кінорежисерів для роботи над літературним сценарієм.

2.10. Бере участь у розробці і обговоренні режисерського сценарію.

2.11. Готує письмовий висновок про режисерський сценарій.

2.12. Досягає творчої відповідності режисерського сценарію затвердженому літературному сценарію, а також найбільш доцільного виробничого вирішення фільму згідно з цим сценарієм.

2.13. Бере участь у створенні і обговоренні постановницького проекту, у виборі та оцінці акторських проб і відзнятого матеріалу.

2.14. Здійснює систематичний контроль за зйомками фільму з метою здійснення зйомок відповідно до літературної основи і режисерської розробки та у межах затвердженого корисного метражу по фільму.

2.15. Бере участь у перегляді відзнятого матеріалу і виборі дублів.

2.16. Інформує керівництво про порушення виробничо-економічних нормативів, затверджує дикторські тексти.

2.17. Контролює своєчасне і правильне внесення до картини необхідних змін у відповідності з рекомендаціями художньої ради.

2.18. Бере участь у перегляді і обговоренні готового фільму.

2.19. Погоджує в монтажно-тонувальному періоді всі сценарні поправки і скорочення корисного метражу як в окремих епізодах, так і в цілому по фільму.

2.20. Складає письмовий висновок, анотацію, лібрето по готовому фільму.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.