Інструкція для посади "Державний тренер з виду спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Державний тренер з виду спорту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони України;
      - укази і розпорядження Президента України;
      - постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;
      - нормативно-правові акти державних органів з питань, що стосуються його діяльності;
      - основні тенденції розвитку виду (видів) спорту, вітчизняний та світовий досвід з цього питання, можливості його ефективного використання і впровадження в Україні;
      - основи методики, тренування;
      - положення Олімпійської Хартії;
      - статути міжнародної, національної федерацій, правила змагань з виду (видів) спорту;
      - державну мову.

1.4. Державний тренер з виду спорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Державний тренер з виду спорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Державний тренер з виду спорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Державний тренер з виду спорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Безпосередньо відповідає за розроблення та виконання заходів, передбачених державними програмами розвитку виду (видів) спорту в Україні, цільовими програмами підготовки спортсменів до чемпіонатів світу, Європи та олімпійських ігор.

2.2. Планує, організаційно забезпечує та контролює розвиток інфраструктури виду (видів) спорту в Україні, надає методичну допомогу спортивним школам, училищам фізичної культури, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки.

2.3. Контролює їх роботу щодо підготовки членів та резерву збірної (збірних) команди України.

2.4. Вивчає та аналізує стан і досягнення розвитку виду (видів) спорту в Україні та на світовому рівні.

2.5. Здійснює аналіз і контроль за ходом підготовки та виступів збірної команди (команд) України та окремих спортсменів у змаганнях.

2.6. Відповідає за розроблення нормативно-правових документів щодо розвитку, виду (видів) спорту, календаря спортивних заходів з виду (видів) спорту та організовує його виконання.

2.7. Забезпечує координацію діяльності тренерського складу збірної команди (команд) України з виду (видів) спорту з комплексними науковими групами.

2.8. Контролює виконання вимог затвердженої системи відбору спортсменів для участі в чемпіонатах світу, Європи, Олімпійських іграх.

2.9. Контролює додержання антидопінгових вимог спортсменами.

2.10. Забезпечує співпрацю федерації (федерацій) з виду (видів) спорту з відповідними структурними підрозділами Комітету.

2.11. Здійснює контроль за підвищенням кваліфікації тренерів з виду (видів) спорту та тренерів штатної національної збірної команди (команд) України з виду (видів) спорту.

2.12. Відповідає за формування штатного розпису та персонального складу штатної національної збірної команди (команд) України з виду (видів) спорту, укладання контрактів зі спортсменами, тренерами та фахівцями.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Державний тренер з виду спорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Державний тренер з виду спорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Державний тренер з виду спорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Державний тренер з виду спорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Державний тренер з виду спорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Державний тренер з виду спорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Державний тренер з виду спорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Державний тренер з виду спорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Державний тренер з виду спорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Державний тренер з виду спорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Державний тренер з виду спорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Державний тренер з виду спорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Державний тренер з виду спорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Державний тренер з виду спорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Державний тренер з виду спорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Державний тренер з виду спорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.