Інструкція для посади "Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні знання про одержання вакууму, принцип дії ртутно-кварцевих ламп, люмінесцентних приладів, насосів;
      - пластинчасто-роторних, пластинчасто-статорних, золотниково-плунжерних, пароструминних і охолоджувальних уловлювачів, призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання вакууму, будову та принцип дії фарборозпилювачів, гелієвих і галогенних течошукачів, методи, що застосовуються під час контролю герметичності конструкцій течошукачами.

1.4. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує до випробувань вироби, які підлягають контролю.

2.2. Здійснює продування та обдування повітрям поверхонь виробів та вакуумних систем, протирання спиртом вакуумних шлангів і вихідних патрубків вакуумних систем.

2.3. Наносить і вилучає проникні рідини та абсорбуючі покриття.

2.4. Переглядає вироби в ультрафіолетових променях.

2.5. Підключає і виводить гелієві та галогенні течошукачі на робочі режими.

2.6. Перевіряє реакцію на гелій течошукачів за кварцовою дифузійною течею.

2.7. Підключає гелієві балони і редуктори до гелієвої системи.

2.8. Вимірює надлишковий тиск газу і вакууму в системах за допомогою електровимірювальних приладів.

2.9. Здійснює експлуатацію механічних та пароструминних вакуумних насосів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Відливки, поковки і штамповані заготовки простої конфігурації - контроль ультрафіолетовими променями.

5.2. З'єднання стикові зварні - контроль ультрафіолетовими променями.

5.3. Прилади вимірювання надлишкового тиску і вакууму - зняття показань манометрів, механічних і електронних вакуумметрів.

5.4. Течошукач - підготовка приладу до роботи і його запуск.