* *
Інструкція для посади "Провідний методист культурно-освітнього закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний методист культурно-освітнього закладу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста 1-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності, народної творчості;
      - форми і методи клубної роботи;
      - найкращий досвід роботи щодо аматорського мистецтва та організації дозвіллєвої діяльності;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Провідний методист культурно-освітнього закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний методист культурно-освітнього закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний методист культурно-освітнього закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний методист культурно-освітнього закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде самостійну ділянку роботи, проводить аналіз стану обслуговування регіону, розробляє пропозиції щодо його удосконалення.

2.2. Бере участь в науково-дослідній роботі, розробці та реалізації поточних та перспективних планів, нормативної та іншої документації, що регламентує діяльність клубної установи, науково-методичного центру, будинку народної творчості, центру культури і дозвілля тощо.

2.3. Здійснює координаційну роботу із зацікавленими відомствами.

2.4. Бере участь у підготовці сценаріїв.

2.5. Узагальнює досвід роботи культурно-освітніх установ, організує його впровадження в практичну діяльність.

2.6. Підтримує в процесі роботи зв'язок з творчими спілками та громадськими організаціями щодо залучення до проведення заходів професійних творчих працівників з метою вдосконалення роботи щодо обслуговування населення.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний методист культурно-освітнього закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний методист культурно-освітнього закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний методист культурно-освітнього закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний методист культурно-освітнього закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний методист культурно-освітнього закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний методист культурно-освітнього закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний методист культурно-освітнього закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний методист культурно-освітнього закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний методист культурно-освітнього закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний методист культурно-освітнього закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний методист культурно-освітнього закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний методист культурно-освітнього закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний методист культурно-освітнього закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний методист культурно-освітнього закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний методист культурно-освітнього закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний методист культурно-освітнього закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.