Інструкція для посади "Диригент клубного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диригент клубного закладу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста оркестру не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
      - теорію музичного мистецтва та диригування;
      - методологію творчого процесу;
      - принципи формування репертуару та організацію навчально-виховного процесу;
      - форми і методи роботи з населенням з урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей;
      - репертуар, необхідний для забезпечення роботи колективу та репетиційного процесу;
      - досвід роботи вітчизняних та світових культурно-освітніх установ;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Диригент клубного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диригент клубного закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диригент клубного закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диригент клубного закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою музичного колективу, гуртка, самодіяльного об'єднання, центру тощо.

2.2. Складає репертуарні річні та перспективні плани роботи.

2.3. Забезпечує участь колективу у проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів тощо.

2.4. Здійснює постановку музичних програм і концертних номерів, репетиційну роботу.

2.5. Проводить учбово-виховну роботу в колективі, групі та індивідуальні заняття з учасниками колективу щодо гри на музичних інструментах, розучування оркестрових партій, удосконалення виконавської майстерності.

2.6. Бере участь в розробці та проведенні клубних і масових культурно-освітніх, видовищних і дозвіллєвих заходів для різноманітних груп населення.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диригент клубного закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диригент клубного закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диригент клубного закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диригент клубного закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диригент клубного закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диригент клубного закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диригент клубного закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диригент клубного закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диригент клубного закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диригент клубного закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диригент клубного закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диригент клубного закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диригент клубного закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диригент клубного закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диригент клубного закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диригент клубного закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.