Інструкція для посади "Хормейстер клубного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Хормейстер клубного закладу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста хору не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності художньої творчості;
      - теорію художнього співу;
      - основи диригування;
      - методологію творчого процесу;
      - класичний та сучасний репертуар;
      - принципи формування репертуару та організацію навчально-виховного процесу;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Хормейстер клубного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Хормейстер клубного закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Хормейстер клубного закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Хормейстер клубного закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою хорового (вокального) колективу, гуртка, об'єднання тощо.

2.2. Складає репертуарні поточні та перспективні плани роботи.

2.3. Забезпечує участь колективу у проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів тощо.

2.4. Здійснює постановку програм окремих номерів.

2.5. Проводить учбово-виховну роботу в колективі, групові та індивідуальні заняття з учасниками з розучування вокальних партій, удосконалення виконавської майстерності.

2.6. Бере участь в розробці та проведенні клубних і масових культурно-освітніх, видовищних і дозвіллєвих заходів для різноманітних груп населення.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Хормейстер клубного закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Хормейстер клубного закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Хормейстер клубного закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Хормейстер клубного закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Хормейстер клубного закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Хормейстер клубного закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Хормейстер клубного закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Хормейстер клубного закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Хормейстер клубного закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Хормейстер клубного закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Хормейстер клубного закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Хормейстер клубного закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Хормейстер клубного закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Хормейстер клубного закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Хормейстер клубного закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Хормейстер клубного закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.