Інструкція для посади "Головний зберігач фондів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний зберігач фондів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки, що відповідає профілю музею (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи не менше 3 років, з них не менше 2 років у фондах музею. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи;
      - порядок обліку та зберігання музейних фондів;
      - технологію реставрації експонатів;
      - основи музеєзнавства;
      - обладнання фондосховищ;
      - передовий досвід роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Головний зберігач фондів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний зберігач фондів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний зберігач фондів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний зберігач фондів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує цілісність і недоторканість музейних цінностей, що знаходяться в експлуатації музею і фондосховищі.

2.2. Організує суворий облік фондів музею.

2.3. На основі діючих нормативних документів здійснює керівництво роботою з обліку, зберігання, консервації і реставрації музейних цінностей.

2.4. Організує роботу з виявлення музейних предметів, що потребують реставрації, а також проведення заходів, що забезпечують збереження фондів.

2.5. Розробляє заходи, що спрямовані на поліпшення, зберігання і обліку музейних фондів, удосконалення реставраційних робіт.

2.6. Організує планування роботи із збереження, розробки графіків проведення реставраційних робіт, своєчасне складання заявок на необхідні матеріали і обладнання.

2.7. Розробляє правила та інструкції, що визначають порядок організації обліку, охорони і зберігання фондів, видачі музейних експонатів для експозицій, виставок згідно з запитами установ і організацій, а також роботу відвідувачів у фондосховищі.

2.8. Готує до публікації каталоги колекцій, огляди матеріалів фонду, методичні рекомендації.

2.9. Веде науково-дослідну роботу, виступає з лекціями і доповідями на нарадах, конференціях і семінарах музейних працівників, проводить консультації.

2.10. Контролює дотримання працівниками музейних інструкцій, виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, протипожежного захисту.

2.11. Організує облік і встановлену звітність.

2.12. Є головою реставраційної ради.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний зберігач фондів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний зберігач фондів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний зберігач фондів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний зберігач фондів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний зберігач фондів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний зберігач фондів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний зберігач фондів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний зберігач фондів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний зберігач фондів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний зберігач фондів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний зберігач фондів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний зберігач фондів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний зберігач фондів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний зберігач фондів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний зберігач фондів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний зберігач фондів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.