* *
Інструкція для посади "Завідувач спортивної споруди", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач спортивної споруди" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони України;
      - укази та розпорядження Президента України;
      - постанови Кабінету Міністрів України з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності;
      - накази та нормативні документи Держкомспорту України;
      - основи економіки та госпрозрахунку, організації праці та управління;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - державну мову.

1.4. Завідувач спортивної споруди призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач спортивної споруди підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач спортивної споруди керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач спортивної споруди під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює загальне керівництво адміністративно-господарською і економічною діяльністю спортивної споруди, несе відповідальність за всі напрями її діяльності.

2.2. Організовує навчально-спортивну роботу.

2.3. Вирішує всі питання, пов'язані з підготовкою та проведенням всіх спортивно-масових та видовищних заходів.

2.4. Організовує спортивно-масову і оздоровчу роботу серед населення, рекламу і пропаганду спорту.

2.5. У межах наданих йому прав вирішує фінансові проблеми спортивної споруди.

2.6. Забезпечує оснащення спортивних споруд спортивно-технологічним, інженерним обладнанням, матеріалами і здійснює контроль за їх правильним користуванням.

2.7. Організовує своєчасний капітальний і поточний ремонт спортивної споруди і обладнання.

2.8. Вживає заходів із забезпечення спортивних споруд кваліфікованими кадрами.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач спортивної споруди має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач спортивної споруди має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач спортивної споруди має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач спортивної споруди має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач спортивної споруди має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач спортивної споруди має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач спортивної споруди має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач спортивної споруди має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач спортивної споруди має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач спортивної споруди несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач спортивної споруди несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач спортивної споруди несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач спортивної споруди несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач спортивної споруди несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач спортивної споруди несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач спортивної споруди несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.