Інструкція для посади "Завідувач станції човнової", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач станції човнової" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України;
      - керівні документи уряду і органів вищого рівня щодо організації та проведення навчально-спортивної роботи, організації роботи водної станції із забезпечення безпеки занять і проведення спортивно-масових заходів на воді;
      - правила пожежної безпеки;
      - правила експлуатації, утримання і ремонт плавальних засобів.

1.4. Завідувач станції човнової призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач станції човнової підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач станції човнової керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач станції човнової під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує експлуатацію і зберігання плавальних засобів.

2.2. Веде облік наявності майна.

2.3. Забезпечує придбання спортивного обладнання, човнів тощо.

2.4. Забезпечує проведення навчальних і спортивних заходів, веде їх облік.

2.5. Робить ремонт і підготовку плавальних засобів, спортивного інвентарю і майна до початку плавального сезону, забезпечує їх підготовку для користування населенням та організаціями.

2.6. Організовує чергування під час проведення занять і спортивно-масових заходів для контролю за дотриманням правил безпеки на воді.

2.7. Забезпечує утримання у чистоті та порядку території та акваторії водної станції, контролює дотримання правил протипожежної безпеки.

2.8. Здійснює керівництво працівниками водної станції.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач станції човнової має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач станції човнової має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач станції човнової має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач станції човнової має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач станції човнової має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач станції човнової має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач станції човнової має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач станції човнової має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач станції човнової має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач станції човнової несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач станції човнової несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач станції човнової несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач станції човнової несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач станції човнової несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач станції човнової несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач станції човнової несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.