Інструкція для посади "Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією дробильника компонентів обмазки 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підналагодження млинів періодичної та безперервної дії, розтиральних машин, класифікаторів;
      - назву, властивості компонентів обмазувальної маси, вимоги до їх якості;
      - правила просіювання вибухонебезпечних матеріалів, пасивування феросплавів;
      - правила збереження, терміни та умови видержки компонентів;
      - правила та норми введення інертних добавок;
      - правила завантаження молольних тіл в млини залежно від матеріалу, що надходить на дроблення;
      - будову спеціального інструменту та пристроїв.

1.4. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує сухе і мокре подрібнення руд, мінералів, гірничих порід, феросплавів та інших компонентів, що використовуються під час виготовлення покриття електродів загального і спеціального призначення, порошкового дроту та флюсів для зварювання і наплавлення, на млинах періодичної та безперервної дії, розтиральних машинах, класифікаторах.

2.2. Завантажує та розвантажує устаткування, що обслуговується.

2.3. Просіває різні матеріали на механічних ситах різних конструкцій з регульованим подаванням матеріалів на сита.

2.4. Просіває вибухонебезпечні матеріали з інертною добавкою.

2.5. Відбирає проби.

2.6. Визначає якість просіяного матеріалу.

2.7. Проводить пасивування феросплавів.

2.8. Запускає, зупиняє та регулює систему живлення млинів, розтиральних машин, класифікаторів.

2.9. Визначає якість і м'якість помелу компонентів та готовність їх до просівання і змішування.

2.10. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.

2.11. Замінює сітки.

2.12. Очищає, змащує, підналагоджує та бере участь в ремонті устаткування.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дробильник компонентів обмазки 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.