Інструкція для посади "Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дробильника компонентів обмазки З розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підналагодження різних видів млинів, дезінтеграторів, класифікаторів, пневмотранспорту, окремих агрегатів автоматичних і напівавтоматичних ліній;
      - будову газоаналізаторів, автоматичних вагів;
      - режим роботи млинів та класифікаційних пристроїв;
      - властивості вибухонебезпечних матеріалів та правила їх переробки;
      - засоби та правила герметизації устаткування;
      - фізико-механічні властивості мінералів та феросплавів;
      - правила регулювання подавання захисного газу в систему дроблення вибухонебезпечних матеріалів;
      - правила регулювання суміші захисного середовища в лінії пневмотранспорту.

1.4. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує сухе та мокре подрібнення, руд, мінералів, гірничих порід, феросплавів та інших компонентів, що використовуються під час виготовлення покриття електродів загального і спеціального призначення, порошкового дроту та флюсів для зварювання і наплавлення, на млинах періодичної та безперервної дії з пневмотранспортом та устаткуванням для очищення повітря.

2.2. Регулює подавання матеріалів та сумішей захисного середовища в лінії пневмотранспорту.

2.3. Проводить класифікацію та просушування матеріалів.

2.4. Виконує сухе подрібнення вибухонебезпечних матеріалів з інертною добавкою.

2.5. Обслуговує автоматичні ваги для зважування компонентів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дробильник компонентів обмазки 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.