* *
Інструкція для посади "Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова чи неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову механізмів повітряно-канатної дороги і вагонеток;
      - правила приймання та відправлення вагонеток на канат підвісної дороги;
      - вимоги щодо норм повноти завантаження вагонеток;
      - типи і місткість вагонеток;
      - установлену сигналізацію.

1.4. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує наповнення і відкатку вагонеток, причеплення та відчеплення навантажених і порожніх вагонеток з підкаткою їх до каната повітряно-канатної дороги.

2.2. Приймає вагонетки з каната підвісної дороги на монорейку і відвозить їх по монорейках у потрібних напрямках з розвантаженням та подаванням порожняка на канат.

2.3. Здійснює підкатку і розподілення вагонеток по бункерах, розвантаження їх та підкатку до місця підключення на трасу канатної дороги.

2.4. Дотримується встановлених інтервалів між вагонетками, які виходять на лінію дороги.

2.5. Стежить за сигналами, лічильником кількості відвантажених вагонеток і станом каната.

2.6. Оглядає вагонетки та механізм повітряно-канатної дороги, перевіряє і регулює напругу каната.

2.7. Змащує вагонетки, тягові та несучі канати.

2.8. Прибирає розсипану породу і відвозить її до відвалу.

2.9. Бере участь у ремонті повітряно-канатної дороги.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вагонетник повітряно-канатної дороги 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.