* *
Інструкція для посади "Вагар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вагар" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - номенклатуру, асортимент і сортамент;
      - зважуваних вантажів;
      - будову обслуговуваних вагів, допустиме навантаження на них;
      - способи перевірки вагів і регулювання точності зважування;
      - міри ваги;
      - правила зважування, укладання, складування і зберігання вантажів;
      - типи транспортних ємностей і їх вантажність;
      - правила обліку зважуваних вантажів і оформлення супровідної документації на вантажі.

1.4. Вагар призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вагар підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вагар керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вагар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Зважує вантажі на вагах різних типів і конструкцій.

2.2. Проводить зовнішній огляд вантажів і перевіряє справність упаковки.

2.3. Перевіряє відповідність найменування, ваги та інших характеристик вантажів супровідним документам, оформляє супровідні документи і складає акти на недостачу і зіпсованість вантажів.

2.4. Веде облік зважуваних вантажів.

2.5. Доглядає за вагами і перевіряє правильність їх показань.

2.6. Керує укладанням і бере безпосередню участь в укладанні зважуваних вантажів на ваги.

2.7. Стежить за повним завантаженням транспортних ємностей.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вагар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вагар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вагар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вагар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вагар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вагар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вагар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вагар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вагар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вагар несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вагар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вагар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вагар несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вагар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вагар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вагар несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.