* *
Інструкція для посади "Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання та гранулювання 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - фізико-хімічні основи;
      - технологічну схему процесів випарювання та гранулювання;
      - правила регулювання процесу;
      - кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та схему комунікацій;
      - технологічні властивості азотної кислоти, аміаку, аміачної селітри, сечовини, нітроамофоски;
      - технічні вимоги до готового продукту;
      - методику проведення аналізів та розрахунків.

1.4. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес випарювання та гранулювання плаву на агрегатах одиничною потужністю 450 тис.т на рік і вище.

2.2. Контролює та регулює подавання пари, температуру пари та плаву, концентрацію плаву, вакуум, гранулометричний склад та інші показники процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.3. Розраховує дозування хлористого калію та готової продукції, коректує дозування вручну, коректує співвідношення готового продукту, диспергатору, опудрюючого агенту на підставі лабораторних аналізів та візуального спостереження.

2.4. Відбирає проби для контролю виробництва та провадить аналізи.

2.5. Веде записи у виробничому журналі.

2.6. Обслуговує вакуумні системи: випарні апарати, випарники, сепаратори, конденсатори, гранулятори, форежектори, насоси, вентилятори та інше устаткування.

2.7. Пускає та зупиняє устаткування, яке обслуговується.

2.8. Готує устаткування до пуску та зупинки, до ремонту, приймає з ремонту.

2.9. Виконує простий ремонт устаткування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.