* *
Інструкція для посади "Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання та гранулювання 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему процесу випарювання та гранулювання виробництва нітроамофоски;
      - правила регулювання процесу;
      - будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схеми сигналізації та блокувань;
      - технологічні властивості аміаку, аміачної селітри і нітроамофоски;
      - державні стандарти на готовий продукт;
      - методику проведення контрольних аналізів та розрахунків.

1.4. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде комплекс технологічних стадій одержання нітроамофоски шляхом випарювання розчину нітроамофосу, змішування плаву з хлористим калієм, аміаком і дрібною фракцією нітроамофоски, очищення сокової пари від аміаку, домішок, що містять у собі фтор, гранулювання плаву, класифікації продукції за гранскладом, кондиціювання готової продукції антизлежуючими добавками на агрегатах одиничною потужністю понад 450 тис.т на рік.

2.2. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу.

2.3. Контролює показники режиму процесу випарювання та гранулювання за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів, які провадяться.

2.4. Розраховує дозування амселітри для уловлювання сполук фтору, аміаку.

2.5. Керує коректуванням дозувань, співвідношень готового продукту, диспергатору.

2.6. Контролює роботу автоматизованого аналізу систем аспірації.

2.7. Виконує контрольні аналізи, експрес-аналізи на різних стадіях процесу.

2.8. Стежить за роботою всього устаткування.

2.9. Керує пуском та зупинкою устаткування всієї технологічної стадії.

2.10. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій.

2.11. Веде облік витрат сировини та кількості одержаної продукції.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.