* *
Інструкція для посади "Провідний художник з комбінованих зйомок", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний художник з комбінованих зйомок" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника з комбінованих зйомок I категорії - не менше 3 років, творча індивідуальність, створення видатних зразків комбінованих зйомок, великий внесок у розвиток мистецтва комбінованих зйомок. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи живопису, малюнку і графіки;
      - історію образотворчого мистецтва, побуту, костюму, архітектури і стилів;
      - основи кінорежисури, кінооператорського мистецтва, основи професійної майстерності художника-постановника і художника з костюмів;
      - історію національного і світового кінематографа;
      - техніку і технологію спорудження макетів, техніку і технологію комбінованих зйомок;
      - організацію і технологію фільмовиробництва;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний художник з комбінованих зйомок призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний художник з комбінованих зйомок підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний художник з комбінованих зйомок керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний художник з комбінованих зйомок під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює і розроблює, виходячи із загального творчого задуму, під керівництвом режисера-постановника образно-виразне вирішення комбінованих кадрів і художньо-графічне оформлення фільму.

2.2. Створює стильове, тональне і колористичне вирішення кадрів, точну відповідність зображуваної епохи авторському сценарію, режисерському трактуванню, зображально-декораційному вирішенню фільму.

2.3. Створює ескізи зображального вирішення комбінованих кадрів і графічного оформлення фільмів.

2.4. Визначає композиційну своєрідність екранного зображення, його динамічні можливості, а також особливості монтажної побудови сценарного фрагменту, що здійснюється тим чи іншим способом комбінованих зйомок.

2.5. Вивчає матеріал епохи, пов'язаної з вирішенням комбінованих кадрів.

2.6. Розроблює габаритні планування і креслення, керує розробкою робочих креслень, макетних споруд і технічних пристроїв в архітектурному бюро.

2.7. Визначає спільно з оператором комбінованих зйомок техніку і технологію зйомки комбінованих кадрів і написів, бере участь у здійсненні знімального процесу до кінцевої здачі матеріалу в монтаж.

2.8. Бере участь у складанні генерального кошторису і календарного плану реалізації ескізів комбінованих кадрів і художньо-графічного оформлення фільмів в цехах студії і на знімальному майданчику.

2.9. Забезпечує художню якість комбінованих зйомок і написів, обираючи економне творче вирішення.

2.10. Здійснює спільно з кінооператором комбінованих зйомок знімальний процес до кінцевої здачі в монтаж готового матеріалу.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний художник з комбінованих зйомок має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний художник з комбінованих зйомок має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний художник з комбінованих зйомок має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний художник з комбінованих зйомок має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний художник з комбінованих зйомок має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний художник з комбінованих зйомок має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний художник з комбінованих зйомок має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний художник з комбінованих зйомок має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний художник з комбінованих зйомок має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний художник з комбінованих зйомок несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний художник з комбінованих зйомок несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний художник з комбінованих зйомок несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний художник з комбінованих зйомок несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний художник з комбінованих зйомок несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний художник з комбінованих зйомок несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний художник з комбінованих зйомок несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.