* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з фізичного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з фізичного захисту" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з фізичного захисту I категорії - не менше 2 років. Наявність медичного висновку про придатність до роботи на об'єктах атомної енергетики. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з експлуатації обладнання фізичного захисту, державної таємниці, основи економіки, організації праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - правила радіаційної безпеки;
      - правила запобігання нещасним випадкам у процесі експлуатації обладнання фізичного захисту;
      - план дії підлеглого персоналу у випадку радіаційної аварії, в умовах надзвичайних та кризових ситуацій, порядок ведення технічної документації;
      - виробничу структуру підприємства, електричні, електронні технологічні схеми обладнання фізичного захисту та схеми іншого захисту;
      - експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного і допоміжного устаткування фізичного захисту;
      - територіальне розташування приміщень та місць, де знаходиться обладнання фізичного захисту, передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі фізичного захисту;
      - систему планово-запобіжного ремонту;
      - систему нарядів та допусків для проведення робіт, правила технічної експлуатації обладнання;
      - порядок розроблення та оформлення технічної документації;
      - правила виведення обладнання з фізичного захисту в ремонт і приймання його після ремонту;
      - інструкцію з розслідування і обліку нещасних випадків на підприємстві.

1.4. Провідний інженер з фізичного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з фізичного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з фізичного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з фізичного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасне усунення несправностей обладнання фізичного захисту, ремонт і налагодження устаткування систем керування фізичного захисту та контроль за забезпечення параметрів та характеристик фізичного захисту.

2.2. Бере участь у роботі з розроблення організаційних і технічних заходів, що забезпечують надійну, безпечну і економічну роботу систем фізичного захисту.

2.3. Забезпечує надійність перепускного та внутрішньооб'єктного режимів, дієздатності систем охорони об'єкта, у тому числі розміщених у забороненій зоні.

2.4. Проводить обходи основного, допоміжного обладнання фізичного захисту.

2.5. Забезпечує допуск персоналу об'єкта, відрядженого для роботи, та відвідувачів у захищену зону об'єкта.

2.6. Здійснює оформлення документів для проведення спеціальних перевірок для допуску фізичних осіб до особливих робіт на ядерних установках та з ядерними матеріалами.

2.7. Бере участь у заходах, спрямованих на організацію надійного фізичного захисту об'єкту із застосуванням інженерно-технічних засобів, які забезпечують запобігання неконтрольованому та несанкціонованому проникненню на територію об'єкта та в зони обмеженого доступу.

2.8. Вивчає та аналізує всі сторони виробничо-технічного процесу, з метою виявлення та закриття шляхів несанкціонованого проходу у зони обмеження доступу сторонніх осіб.

2.9. Розробляє та вносить пропозиції щодо запобігання та усунення порушень режиму.

2.10. У разі виявлення грубих порушень вживає термінових заходів з метою їх усунення.

2.11. Бере участь у службових розслідуваннях з фактів грубого порушення перепускного та внутрішньооб'єктного режимів, фізичного захисту ядерної установки, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання.

2.12. Бере участь у наданні організаційно-методичної допомоги військовослужбовцям військовим частинам на об'єктах, які вони охороняють.

2.13. Забезпечує дотримання правил радіаційної, пожежної безпеки, охорони праці.

2.14. Дотримується у роботі принципів культури безпеки та постійно підвищує свій професійний рівень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з фізичного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з фізичного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з фізичного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з фізичного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з фізичного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з фізичного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з фізичного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з фізичного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з фізичного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з фізичного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з фізичного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з фізичного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з фізичного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з фізичного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з фізичного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з фізичного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.