Інструкція для посади "Інструктор з праці II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор з праці II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора з праці не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про освіту";
      - Державний стандарт освіти;
      - знання в обсязі відповідної вищої освіти;
      - предмет та методики трудової підготовки;
      - дисципліни психолого-педагогічного циклу;
      - цілі, принципи, організацію, управління, нормативне забезпечення освіти відповідної ланки;
      - форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення;
      - індивідуальні характеристики учнів, соціальні, культурні, інші умови навчання;
      - основні напрями й перспективи розвитку освіти, педагогічної науки, теорії і практики в галузі техніки, технології, виробництва;
      - державну мову.

1.4. Інструктор з праці II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор з праці II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор з праці II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор з праці II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює трудову підготовку учнів вихованців в інтернатних навчально-виховних закладах, що спрямовується на формування практичних умінь і навичок, розвиток творчості дітей, їх здатності примножувати матеріальні цінності.

2.2. Забезпечує створення необхідних умов для продуктивної праці та розвитку особистості.

2.3. Організовує трудову діяльність дітей у позанавчальний час, несе персональну відповідальність за охорону їх праці.

2.4. Своєчасно готує засоби та предмети праці (інструменти, заготовки, матеріали, технологічну документацію), визначає індивідуальні завдання, надає необхідну диференційовану допомогу.

2.5. Виховує в підопічних працелюбність, повагу та інтерес до різних видів трудової діяльності, морально-вольові якості, дисциплінованість, акуратність у роботі.

2.6. Сприяє професійному самовизначенню, підготовці дітей до самостійного трудового і життя, до праці в нових соціально-економічних умовах, професійному самовизначенню.

2.7. Прищеплює та виховує в учнів прагнення збагачувати трудові традиції українського народу.

2.8. Організовує і проводить обслуговування та ремонт обладнання, техніки.

2.9. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.10. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор з праці II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор з праці II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор з праці II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор з праці II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор з праці II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор з праці II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор з праці II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор з праці II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор з праці II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор з праці II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор з праці II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор з праці II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор з праці II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор з праці II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор з праці II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор з праці II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.