* *
Інструкція для посади "Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом у службі регіонального структурного підрозділу - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність підприємства;
      - структуру підприємства та регіонального структурного підрозділу, взаємодію усіх її ланок;
      - нормативні документи з технічної експлуатації, основи економіки, основи трудового законодавства, організації виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

1.4. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу підпорядкованої йому служби радіотехнічного забезпечення відповідно до вимог чинних у галузі та на підприємстві нормативних документів, що регламентують діяльність служби.

2.2. Забезпечує виконання планів та завдань, здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності та якості роботи служби радіотехнічного забезпечення регіонального структурного підрозділу.

2.3. Організовує та забезпечує технічну експлуатацію засобів радіотехнічного забезпечення у суворій відповідності до вимог чинних нормативних документів.

2.4. Організовує постійний контроль за виконанням регламентів та дотриманням технології обслуговування засобів радіотехнічного забезпечення, правил охорони праці та пожежної охорони, а також керівних документів, що регламентують діяльність служби радіотехнічного забезпечення регіонального структурного підрозділу.

2.5. Проводить планову перевірку роботи підлеглих йому служб радіотехнічного забезпечення, технічного стану засобів радіотехнічного забезпечення, ведення технічної та оперативної документації, вживає заходів з усунення виявлених недоліків.

2.6. Регулярно розглядає відгуки, пропозиції та зауваження льотного та диспетчерського складу, а також інспекторів з безпеки польотів щодо роботи засобів радіотехнічного забезпечення та вживає заходів щодо усунення відзначених недоліків.

2.7. Взаємодіє з іншими службами регіонального структурного підрозділу та іншими організаціями з питань, що стосуються до діяльності служби радіотехнічного забезпечення.

2.8. Разом з профспілками проводить виховну роботу з особовим складом служби радіотехнічного забезпечення, спрямовану на зміцнення трудової та технологічної дисципліни.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник бази радіосвітлотехнічного забезпечення польотів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.