Інструкція для посади "Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі цивільної авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872), нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту;
      - Статут Украероруху;
      - положення про службу аеронавігаційної інформації Украероруху;
      - положення про відділ міжнародної інформації та повідомлень, особливості структури підприємства;
      - основні положення трудового законодавства України;
      - нормативно-правові документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають і регламентують порядок проходження та впровадження аеронавігаційної інформації;
      - положення стандартів і рекомендовану практику ІКАО стосовно діяльності служби аеронавігаційної інформації та підготовки аеронавігаційних документів;
      - повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації.

1.4. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу відділу та забезпечує виконання основних завдань та функцій відділу.

2.2. Керує роботою особового складу відділу.

2.3. Організовує та проводить технічне навчання з працівниками відділу.

2.4. Планує роботу відділу на рік, півріччя, місяць.

2.5. Взаємодіє з іншими відділами, структурними підрозділами, підприємствами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу та служби у цілому.

2.6. Готує листи та відповіді на запити установ, відомств, підприємств, які мають причетність до діяльності авіації з питань аеронавігаційного забезпечення.

2.7. Забезпечує виконання планів та завдань, заходів, які спрямовано на підвищення ефективності та якості роботи відділу.

2.8. Вживає заходів, спрямованих на автоматизацію процесів підготовки, публікації та розповсюдження НОТАМ.

2.9. За дорученням начальника служби аеронавігаційної інформації взаємодіє з іншими громадськими організаціями, підприємствами та фірмами (як державними так і іноземними) з питань аеронавігаційної інформації України в межах своїх повноважень.

2.10. Робить запити до установ, відомств, підприємств, авіакомпаній щодо отримання необхідної аеронавігаційної інформації.

2.11. Контролює всі види виконуваних у відділі робіт.

2.12. Подає на розгляд керівництву САІ пропозиції щодо поліпшення організації роботи відділу, а також пропозиції щодо заохочення та накладання адміністративних стягнень на працівників відділу згідно з чинним трудовим законодавством України, клопоче про призначення або звільнення з посади працівників відділу.

2.13. Контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання "Положення про працю та відпочинок".

2.14. Контролює дотримання правил пожежної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії, правил експлуатації персонального комп'ютера.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу з міжнародної інформації та повідомлень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.