Інструкція для посади "Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в морських спеціальних підрозділах: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань охорони морського середовища від забруднення нафтою та нафтопродуктами;
      - положення Міжнародної конвенції із запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) із запобігання забрудненню морського середовища та інші;
      - організацію роботи з охорони водного навколишнього середовища;
      - правила та нормативні акти в галузі охорони природного навколишнього середовища;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботами з планування та реалізації підготовки морських спеціальних підрозділів, проведення навчання з ліквідації розливів нафти.

2.2. Забезпечує розроблення нормативно-технічної документації для морських спеціальних підрозділів із проблеми ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі.

2.3. Відпрацьовує задачі щодо проведення робіт із ліквідації розливів нафти з усіма взаємодіючими організаціями та підприємствами.

2.4. Бере участь у розгляданні арбітражних та підсудних справ, що пов'язані з виконанням робіт із ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі.

2.5. Проводить аналіз та систематизацію операцій із ліквідації розливів нафти, узагальнює досвід та розповсюджує його у всіх морських спеціальних підрозділах.

2.6. Керує розробленням заходів та рекомендацій щодо проведення операцій з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі.

2.7. Організовує та проводить семінари щодо розбору операцій з ліквідації розливів нафти для підвищення професійної кваліфікації особового складу морських спеціальних підрозділів.

2.8. Бере участь у доборі та розстановці кадрів морських спеціальних підрозділів, у розгляді проектів спеціальних суден, устаткування та технічних засобів для ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі.

2.9. Забезпечує впровадження нової високоефективної техніки, технології та заходів щодо поліпшення умов праці, механізації робіт, узагальнення передового досвіду з ліквідації розливів нафти.

2.10. Забезпечує контроль за грамотною технічною експлуатацією устаткування та технічних засобів для ліквідації розливів нафти, проводить періодичні перевірки їх технічного стану.

2.11. Бере участь у розслідуванні аварійних випадків у морських спеціальних підрозділах.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.