* *
Інструкція для посади "Пілот", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пілот" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації. Без вимог до стажу роботи. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції;
      - керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують діяльність цивільної авіації;
      - положення про льотну службу;
      - правила фразеології радіообміну і ведення радіозв'язку;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства, норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Пілот призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пілот підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пілот керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пілот під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Володіє технікою пілотування на рівні безпечного виконання польотів у разі, якщо командир повітряного судна за станом здоров'я або з інших причин не може виконувати свої обов'язки, додержується правил передпольотного відпочинку.

2.2. Аналізує і правильно оцінює метеорологічну та аеронавігаційну обстановку в процесі підготовки до польоту та в польоті.

2.3. У повному обсязі готується до польоту.

2.4. Контролює, відповідно до керівництва з льотної експлуатації та технології роботи екіпажу стан і готовність повітряних суден, перевіряє, щоб графіки центрування та завантаження задовольняли вимогам керівництва з льотної експлуатації.

2.5. Знає і додержується правил обачності, фразеології радіообміну і правил ведення радіозв'язку.

2.6. Своєчасно доповідає командиру повітряного судна в польоті про усі відхилення і несправності в роботі авіаційної техніки і устаткуванні повітряного судна і дає пропозиції з їх усунення.

2.7. Вживає за вказівкою командира повітряного судна заходи щодо забезпечення безпеки пасажирів та цілості повітряного судна, приймає рішення та дії відповідно до сформованої в польоті обстановки, якщо командир повітряного судна за станом здоров'я або з інших причин не може виконувати свої обов'язки.

2.8. Виконує відповідно до керівництва з льотної експлуатації вихід на друге коло з ВПР, якщо до цього моменту командиром повітряного судна не було прийнято рішення і не повідомлено екіпаж про виконання посадки або про вихід на друге коло.

2.9. Оглядає відповідно до керівництва з льотної експлуатації повітряне судно після посадки і зарулювання на стоянку і доповідає командиру повітряного судна свої зауваження.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пілот має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пілот має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пілот має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пілот має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пілот має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пілот має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пілот має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пілот має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пілот має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пілот несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пілот несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пілот несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пілот несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пілот несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пілот несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пілот несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.