* *
Інструкція для посади "Підсобний робітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Підсобний робітник" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - норми та правила вантаження і транспортування вантажів;
      - способи вантаження, вивантаження, переміщення та укладання вантажів, які потребують обережності;
      - будову тари та способи закріплення вантажів, що перевозяться;
      - порядок оформлення приймально-здавальних і супровідних документів: порядок сортування вантажів.

1.4. Підсобний робітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підсобний робітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Підсобний робітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Підсобний робітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує підсобні та допоміжні роботи на виробничих дільницях та будівельних майданчиках, складах, базах, коморах тощо.

2.2. Виконує вантаження, вивантаження, переміщення вручну та на візках (вагонетках) і укладання вантажів різних видів: рулонні матеріали, паркет у пачках, ящики, бочки, картон, папір, фанеру, пиломатеріали тощо, сипкі непиловидні матеріали (пісок, щебінь, гравій, шлак, вугілля, сміття, деревна тирса, металева стружка та інші відходи виробництва), скло, пляшки, пляшки з рідиною, вогненебезпечні та отруйні речовини тощо, пиловидні матеріали (розсипний цемент, мелене вапно, гіпс тощо).

2.3. Перевозить усі вантажі на візках, а також на підводах і санях із кінною тягою.

2.4. Підкочує колісні пари до верстатів для обточування і візків рухомого складу до локомотивів та вагонів.

2.5. Очищає території, дороги, під'їзні шляхи.

2.6. Прибирає цехи, будівельні майданчики та санітарно-побутові приміщення.

2.7. Миє підлогу, вікна, тару, посуд, деталі та вироби.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Підсобний робітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Підсобний робітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Підсобний робітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Підсобний робітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Підсобний робітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Підсобний робітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підсобний робітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Підсобний робітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Підсобний робітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Підсобний робітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Підсобний робітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Підсобний робітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Підсобний робітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Підсобний робітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Підсобний робітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Підсобний робітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.