* *
Інструкція для посади "Провідний хімік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний хімік" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва продукції медичного призначення;
      - лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації;
      - Державну фармакопею України;
      - стандарти, технічні вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробництва та контролю готової продукції;
      - вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі виробництва і контролю аналогічної продукції;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Провідний хімік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний хімік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний хімік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний хімік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виробництва медикаментів, вітамінів та інших медичних препаратів і матеріалів.

2.2. Бере участь у розробленні і впровадженні у виробництво нових лікарських форм.

2.3. Розробляє нові і вдосконалює чинні технологічні регламенти виробництва продукції медичного призначення, методики проведення аналізів, робочі інструкції з охорони праці і техніки безпеки.

2.4. Здійснює контроль зразків сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції.

2.5. Проводить роботу щодо забезпечення зниження браку, збільшення виходу і поліпшення якості продукції медичного призначення, з впровадження більш ефективних і економічно більш вигідних видів сировини і матеріалів.

2.6. Складає матеріальні баланси по витратах компонентів на виробництво одиниці (в прийнятому вимірі) продукції.

2.7. Систематично вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі виробництва і контролю аналогічної продукції.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний хімік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний хімік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний хімік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний хімік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний хімік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний хімік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний хімік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний хімік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний хімік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний хімік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний хімік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний хімік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний хімік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний хімік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний хімік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний хімік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.