* *
Інструкція для посади "Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста - не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про державну службу";
      - Кодекс законів про працю;
      - акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - перспективи будівництва, благоустрою будинків-інтернатів, розвитку ліжкової мережі, підсобних господарств та промислових виробництв;
      - основи управління;
      - основи економіки;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу (сектору).

2.2. Вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідно до чинного законодавства.

2.3. Розробляє проекти перспективних та поточних планів розвитку мережі будинків-інтернатів, благоустрою та капітального ремонту цих установ.

2.4. Контролює виконання планів будівництва будинків-інтернатів, витрачання коштів, що виділяються на ці цілі, а також на утримання та обслуговування громадян похилого віку та інвалідів.

2.5. Організовує практичну допомогу та здійснює контроль заходів підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період.

2.6. Організовує впровадження та розповсюдження передового досвіду роботи будинків-інтернатів з питань поліпшення обслуговування громадян похилого віку та інвалідів.

2.7. Особисто приймає громадян.

2.8. Здійснює контроль за роботою персоналу в будинках-інтернатах, надає допомогу з залученні до роботи нових кадрів та у підвищенні кваліфікації працівників стаціонарних установ.

2.9. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу, в установлені терміни і вживає відповідних заходів.

2.10. Аналізує та узагальнює дані про роботу стаціонарних установ; підсобних господарств, промислових виробництв та лікувально-виробничих майстерень стаціонарних установ Міністерства праці та соціальної політики України.

2.11. Вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідно до чинного законодавства.

2.12. Подає пропозиції щодо структури та штатного розпису, а також до положень про структурні підрозділи, до посадових інструкцій працівників відділу.

2.13. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу.

2.14. Готує у встановленому порядку відповідні пропозиції та зауваження.

2.15. Визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників.

2.16. Організовує підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу.

2.17. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.