* *
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із трудового та побутового влаштування інвалідів 1 категорії - не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про державну службу";
      - акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів;
      - основи діловодства;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за проведенням заходів із трудового та побутового влаштування ветеранів війни та інвалідів.

2.2. Узагальнює та поширює передовий досвід цієї роботи.

2.3. Бере участь у підготовці інформаційних матеріалів з розроблення пропозицій щодо професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштування, а також у створенні та розвитку спеціалізованих підприємств з використанням праці інвалідів, надомних видів праці та інших форм зайнятості.

2.4. Організовує роботу, пов'язану з професійним навчанням і перекваліфікацією інвалідів.

2.5. Здійснює збір, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, організаційно-методичної інформації з питань трудового та побутового влаштування інвалідів, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням поточних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва управління, органів державної виконавчої влади.

2.6. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань, які входять до його компетенції, готує у встановленому порядку відповідні пропозиції, висновки, відповіді.

2.7. Бере участь у перевірках роботи підприємств, установ, організацій з надання пільг інвалідам, які працюють.

2.8. Обстежує матеріально-побутові умови інвалідів та пенсіонерів.

2.9. Веде облік інвалідів, які потребують спеціального автотранспорту, комплектує групи інвалідів для навчання їх водінню автомобілів з ручним керуванням, видає наряди на їх отримання, контролює за надходженням автомобілів.

2.10. Організовує матеріально-побутове, культурне та медичне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах), самотніх непрацездатних громадян.

2.11. Контролює повноту надання пенсіонерам та інвалідам, які проживають у стаціонарних установах, а також самотнім непрацездатним громадянам пільг, що передбачаються чинним законодавством.

2.12. Бере участь у комплексних ревізіях та перевірках стаціонарних установ з питань організації їх роботи, фінансово-господарської діяльності.

2.13. Організовує практичну допомогу та здійснює контроль заходів підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період.

2.14. Організовує вивчення та розповсюдження передового досвіду роботи будинків-інтернатів з питань поліпшення обслуговування громадян похилого віку та інвалідів.

2.15. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

2.16. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний спеціаліст із трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.