Інструкція для посади "Експедитор з авіаперевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Експедитор з авіаперевезень" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з авіатранспортних перевезень - не менше 1 року. Володіння англійською мовою. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні льотно-технічні характеристики літака;
      - завантажувальне обладнання та основні принципи виконання завантажувально-розвантажувальних операцій;
      - правила оформлення провізної документації, правила перевезення небезпечних вантажів та товарів військового призначення;
      - основи трудового законодавства, керівні документи Мінтрансу, Укравіатрансу, своєї авіакомпанії, правила організації режиму праці та відпочинку, правила з охорони праці під час виконання робіт на літаку, порядок розслідування авіаційних подій.

1.4. Експедитор з авіаперевезень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Експедитор з авіаперевезень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Експедитор з авіаперевезень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Експедитор з авіаперевезень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. При підготовці до рейсу вивчає умови контракту на виконання авіаперевезень.

2.2. Оформлює наказ на виконання рейсу.

2.3. Опрацьовує з командиром графік та маршрути польотів, з інженером з експлуатації літака (відповідальним за завантаження) методики виконання завантажувально-розвантажувальних робіт, комплектування необхідного завантажувального обладнання.

2.4. Оформлює і контролює повноту документації на виліт (генеральна декларація, митні документи, документи на вантажі осіб, які супроводжують вантаж тощо).

2.5. Оформлює виліт в митній, еміграційній та інших службах аеропорту.

2.6. Організовує з інженером з експлуатації літака завантажувально-розвантажувальні роботи, режим праці, відпочинку та харчування льотно-технічного складу літака.

2.7. Вирішує питання розрахунків зі службами аеропортів за надані послуги, забезпечує оформлення необхідних документів на вантаж та супроводжуючих його осіб, передає інформацію про хід виконання авіаперевезень на свою авіакомпанію та замовнику.

2.8. Контролює правильне оформлення документів на вантажі, в тому числі і небезпечні, відповідність характеру вантажу перевізним документам.

2.9. Готує фінансово-економічний звіт за виконані авіаперевезення, аналізує економічну ефективність виконаних авіаперевезень.

2.10. Інформує керівництво авіакомпанії про виникнення авіаційних подій та нештатних ситуацій.

2.11. У випадках виникнення авіаційних подій виконує обов'язки голови комісії з розслідування авіаційної події до повернення літака на базу або до прибуття комісії.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Експедитор з авіаперевезень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Експедитор з авіаперевезень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Експедитор з авіаперевезень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Експедитор з авіаперевезень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Експедитор з авіаперевезень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Експедитор з авіаперевезень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Експедитор з авіаперевезень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Експедитор з авіаперевезень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Експедитор з авіаперевезень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Експедитор з авіаперевезень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Експедитор з авіаперевезень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Експедитор з авіаперевезень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Експедитор з авіаперевезень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Експедитор з авіаперевезень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Експедитор з авіаперевезень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Експедитор з авіаперевезень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.