Інструкція для посади "Експедитор з перевезень вантажів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Експедитор з перевезень вантажів" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
      - порядок приймання і здавання вантажів;
      - адреси основних постачальників і їх складів;
      - умови перевезення і зберігання вантажів під час транспортування;
      - нормативи простою рухомого складу і контейнерів під вантажно-розвантажувальними операціями;
      - маршрути перевезення вантажів;
      - форми документів на приймання і відправлення вантажів, правила їх оформлення;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Експедитор з перевезень вантажів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Експедитор з перевезень вантажів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Експедитор з перевезень вантажів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Експедитор з перевезень вантажів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає вантажі зі складів відповідно до супровідних документів.

2.2. Перевіряє цілісність упаковки (тари).

2.3. Контролює наявність пристроїв і санітарний стан відповідних видів транспорту, призначених для перевезення, правильність виконання вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення та укладання вантажів.

2.4. Супроводжує вантажі до місця їх призначення, забезпечує необхідний режим зберігання і збереження їх під час транспортування.

2.5. Здає доставлені вантажі, оформлює приймально-здавальну документацію.

2.6. У разі потреби бере участь у складанні актів на нестачу, псування вантажів та інших документів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Експедитор з перевезень вантажів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Експедитор з перевезень вантажів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Експедитор з перевезень вантажів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Експедитор з перевезень вантажів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Експедитор з перевезень вантажів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Експедитор з перевезень вантажів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Експедитор з перевезень вантажів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Експедитор з перевезень вантажів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Експедитор з перевезень вантажів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Експедитор з перевезень вантажів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Експедитор з перевезень вантажів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Експедитор з перевезень вантажів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Експедитор з перевезень вантажів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Експедитор з перевезень вантажів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Експедитор з перевезень вантажів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Експедитор з перевезень вантажів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.