* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи з питань, що належать до його компетенції, відомості щодо напрацювання обладнання, даних про ремонт та продовження ресурсу, документи з технології проведення ремонтно-відновлювальних робіт та трудомістких регламентних робіт, чинні договори на ремонт обладнання, ринок сучасного обладнання та передових методів, технологій щодо забезпечення ремонту та продовження строку служби обладнання, роботу на персональній електронно-обчислювальній машині із сучасним програмним забезпеченням, правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

1.4. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде облік наявності обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку (РТЗ), його напрацювання, даних про ремонт та продовження ресурсу, терміну служби.

2.2. Аналізує стан обладнання, надійність його роботи, розробляє та впроваджує заходи щодо її підвищення.

2.3. Організовує та забезпечує виконання ремонту обладнання на дорученому напрямку.

2.4. Готує матеріали щодо планування та організації ремонтно-відновлювальних робіт та трудомістких регламентних робіт.

2.5. Бере участь у роботі щодо укладення договорів на ремонт обладнання.

2.6. Забезпечує експлуатаційні підрозділи керівною нормативною документацією, методичною інформацією з питань організації ремонту та технічного обслуговування обладнання.

2.7. Контролює виконання вимог керівних нормативних документів, які регламентують ремонт обладнання.

2.8. Бере участь у розробленні пропозицій щодо ефективного використання обладнання, в організації та проведенні заходів щодо модернізації та заміни обладнання, а також зняття з експлуатації, списання виробів.

2.9. Бере участь у розробленні нормативних документів з питань експлуатації, ремонту та продовження ресурсу обладнання.

2.10. Бере участь у роботі комісій з приймання обладнання в експлуатацію.

2.11. Бере участь у розробленні проектів з модернізації обладнання та контрактів на придбання нової техніки.

2.12. Взаємодіє з виробниками обладнання, бере участь у підготовці фінансово-договірних документів на проведення ремонтно-відновлювальних робіт, продовження ресурсу, навчання спеціалістів експлуатаційних та ремонтних підрозділів.

2.13. Бере участь у проведенні робіт щодо матеріально-технічного забезпечення експлуатаційних підрозділів комплектуючими виробами, запасними частинами і матеріалами для виконання ремонтних та регламентних робіт.

2.14. Здійснює контроль за технічним станом обладнання, його відповідністю експлуатаційним вимогам, вимогам охорони праці та пожежної безпеки.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.