* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з ремонту свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з ремонту свердловин" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту свердловин I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються організацій і технологій підземного і капітального ремонту свердловин;
      - технологію виконання капітального і підземного ремонту свердловин;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи техніки, устаткування та інструменту, що використовуються під час підземного і капітального ремонту, правила їх технічної експлуатації;
      - порядок складання заявок на спеціальну техніку, устаткування та інструмент;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з ремонту свердловин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з ремонту свердловин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з ремонту свердловин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з ремонту свердловин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання виробничих завдань з ремонту свердловин; контролює ритмічність роботи бригад підземного і капітального ремонту свердловин.

2.2. Організовує і координує роботу цехів (дільниць) бази виробничого обслуговування, що пов'язані між собою технологічно під час підземного і капітального ремонту свердловин.

2.3. Бере участь у розробленні планів з капітального і підземного ремонту свердловин, здійснює контроль за виконанням графіків проведення ремонтів відповідно до затверджених планів.

2.4. Проводить аналіз причин простоїв та бездіяльності свердловин і вносить пропозиції щодо їх усунення.

2.5. Аналізує і впроваджує заходи щодо удосконалення методів капітального і підземного ремонту свердловин.

2.6. Контролює своєчасне забезпечення об'єктів спеціальною технікою, її раціональним використанням та розподілом.

2.7. Контролює своєчасне виконання заявок цеху підземного і капітального ремонту свердловин базою виробничого обслуговування.

2.8. Контролює витрати матеріалів під час підземного і капітального ремонту свердловин, аналізує витрати матеріалів та вживає заходів щодо ефективного їх використання.

2.9. Складає заявки на матеріали, хімреагенти, запасні частини, необхідні для підземного і капітального ремонту свердловин.

2.10. Контролює облік відпрацьованого часу бригадами і виконання обсягів робіт.

2.11. Бере участь у розробленні комплексних організаційно-технічних заходів щодо удосконалення роботи цеху, підготовки до осінньо-весняного паводку і контролює їх виконання.

2.12. Проводить роботу з впровадження нової техніки.

2.13. Організовує роботу з ліквідації аварій на об'єктах.

2.14. Бере участь у складанні заявки на спеціальну техніку.

2.15. Бере участь у розслідуванні причин аварій устаткування, виробничого травматизму і розробляє заходи щодо їх запобігання.

2.16. Бере участь у роботі комісій з приймання свердловин в експлуатацію після капітального ремонту.

2.17. Розробляє організаційно-технічні заходи та інструкції щодо фонтанної безпеки під час проведення підземного і капітального ремонтів свердловин, а також під час експлуатації свердловин.

2.18. Веде установлену технічну документацію.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з ремонту свердловин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з ремонту свердловин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з ремонту свердловин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з ремонту свердловин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з ремонту свердловин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з ремонту свердловин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з ремонту свердловин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з ремонту свердловин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з ремонту свердловин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з ремонту свердловин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з ремонту свердловин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з ремонту свердловин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з ремонту свердловин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з ремонту свердловин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з ремонту свердловин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з ремонту свердловин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.