* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з управління повітряним рухом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з управління повітряним рухом" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1 або 2 класу кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з управління повітряним рухом I категорії - не менше 2 років, з безпосереднього управління повітряним рухом - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, Положення про використання повітряного простору України, Устав підприємства;
      - Основні правила польотів України;
      - основи трудового законодавства;
      - постанови, настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом;
      - накази, технологію відповідних диспетчерських пунктів, на яких має допуск до самостійної роботи;
      - льотно-технічні характеристики пасажирського судна цивільної авіації та льотно-технічні характеристики пасажирських суден, які виконують польоти через територію України;
      - організацію, планування й забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію;
      - аеродинаміку, авіаційну метеорологію;
      - методику аналізу метеорологічної обстановки;
      - методику виконання навігаційних розрахунків руху повітряних суден;
      - організацію зв'язку;
      - використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому;
      - основи економіки, основні показники роботи підрозділів обслуговування повітряного руху;
      - організацію виробництва і праці у цивільній авіації;
      - безпеку життєдіяльності, методи розроблення процедур обслуговування повітряного руху, оптимізації структури повітряного простору обслуговування повітряного руху та прогнозування потоків повітряного руху;
      - методи, порядок розроблення та оформлення нормативно-правових актів, порядок оформлення технічної документації;
      - методи моделювання повітряного руху та впровадження нових засобів обслуговування повітряного руху;
      - загальну англійську мову, правила та процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден.

1.4. Провідний інженер з управління повітряним рухом призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з управління повітряним рухом підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з управління повітряним рухом керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з управління повітряним рухом під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу з розроблення та впровадження нових процедур обслуговування повітряного руху, оптимізації структури повітряного простору на основі застосування сукупності економічно-математичних методів та прогнозування потоків повітряного руху.

2.2. Розробляє методи впровадження нових та модернізації існуючих систем обслуговування повітряного руху.

2.3. Аналізує та подає пропозиції щодо оптимізації організації обслуговування повітряного руху відповідно до встановлених критеріїв безпеки польотів, розробляє проекти нормативно-правових актів з обслуговування повітряного руху, бере участь у їх обговоренні та впровадженні.

2.4. Вивчає та аналізує ефективність управління повітряним рухом, узагальнює та впроваджує передовий досвід роботи з обслуговування повітряного руху.

2.5. Розробляє пропозиції з удосконалення процедур обслуговування повітряного руху.

2.6. Бере участь у розслідуванні порушень правил і процедур обслуговування повітряного руху.

2.7. Розробляє рекомендації та заходи щодо запобігання порушенням правил польотів та процедур обслуговування повітряного руху.

2.8. Вивчає причини, що викликають погіршення послуг обслуговування повітряного руху.

2.9. Вивчає, узагальнює, вдосконалює і впроваджує передові форми і методи організації та контролю управління повітряним рухом.

2.10. Проводить моделювання повітряного руху на робочих місцях.

2.11. Здійснює диспетчерське обслуговування повітряних суден у зоні (районі) відповідальності диспетчерського пункту.

2.12. Здійснює взаємодію з суміжними диспетчерськими пунктами обслуговування повітряного руху, органами ППО та військово-повітряних сил, іншими службами та організаціями, що забезпечують виконання польотів.

2.13. Задає екіпажам повітряних суден режими, траєкторію, маршрути польоту для зниження перед посадкою і набором висоти після зльоту, розраховує та забезпечує інтервали випуску, прийому, передає диспетчерську інформацію і вказівки екіпажам повітряних суден про порядок виконання польотів за заданим маршрутом.

2.14. Виконує необхідні для управління повітряним рухом розрахунки руху повітряних суден.

2.15. У разі потреби вирішує питання про відправлення повітряного судна на повторне заходження на посадку.

2.16. Контролює заходження на посадку за допомогою радіотехнічних засобів.

2.17. Видає дозвіл на посадку, зліт, вхід в аеродромне коло польотів, зону (район) управління повітряним рухом, рулювання, дає рекомендації екіпажам повітряних суден щодо відходу до запасного аеродрому.

2.18. Забороняє екіпажам повітряних суден виконання польотів у випадках, коли не забезпечується безпека руху повітряного судна.

2.19. Вживає заходів стосовно запобігання небезпечним зближенням повітряних суден, а також їх скупчення у зоні очікування відповідного диспетчерського пункту.

2.20. Контролює готовність злітно-посадкової смуги до прийому пасажирського судна.

2.21. Виконує процедурний контроль за рухом пасажирського судна, веде встановлену документацію, інформує відповідні служби (згідно з установленим порядком) авіаційних підприємств про рух пасажирських суден.

2.22. Вивчає та аналізує повітряні та метеорологічні умови у своєму і суміжних районах (зонах), екіпажі повітряних суден та відповідні диспетчерські пункти про повітряні обставини, вживає заходів щодо попередження входження пасажирського судна в зони небезпечних метеорологічних явищ.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з управління повітряним рухом має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з управління повітряним рухом має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з управління повітряним рухом має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з управління повітряним рухом має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з управління повітряним рухом має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з управління повітряним рухом має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з управління повітряним рухом має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з управління повітряним рухом має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з управління повітряним рухом має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з управління повітряним рухом несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з управління повітряним рухом несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з управління повітряним рухом несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з управління повітряним рухом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з управління повітряним рухом несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з управління повітряним рухом несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з управління повітряним рухом несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.