* *
Інструкція для посади "Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді провідного фахівця - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - державну мову;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності головного управління;
      - практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - порядок оформлення операцій та організацію документообігу на дільницях обліку;
      - форми і порядок фінансових розрахунків;
      - основи діловодства;
      - правила роботи на комп'ютері;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у реалізації державних програм з питань нарахування і виплати пенсій та грошової допомоги.

2.2. Надає організаційно-методичну допомогу підвідомчим установам з питань, що входять до його компетенції.

2.3. Здійснює контроль за організацією роботи з пенсійного забезпечення громадян, за правильним застосуванням чинного законодавства щодо пенсійного забезпечення.

2.4. Готує матеріали для проведення семінарів, нарад, конференцій з працівниками органів соціального забезпечення.

2.5. Організовує роботу комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням пенсій та грошової допомоги у виняткових випадках.

2.6. Систематизує законодавчі і нормативні акти.

2.7. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації про стан роботи з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги, створення, експлуатацію та удосконалення відповідної бази даних з використанням сучасних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва.

2.8. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань щодо правильності призначення пенсій та грошової допомоги.

2.9. Готує у встановленому порядку відповідні пропозиції, висновки, доповідні та пояснювальні записки з питань, що входять до його компетенції.

2.10. Проводить роз'яснювальну роботу серед працівників органів пенсійного забезпечення та грошової допомоги з правильного застосування нормативних та законодавчих актів, що стосуються пенсійного забезпечення.

2.11. Інформує підвідомчі органи пенсійного забезпечення про всі зміни, що відбуваються на загальнодержавному рівні в правилах та процедурах щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги.

2.12. Готує матеріали для інформування населення щодо програми пенсійного забезпечення через засоби масової інформації.

2.13. Контролює роботу фахівців закріпленого підрозділу.

2.14. Здійснює контроль за правильністю застосування відповідних законів, указів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів підвідомчими установами.

2.15. Бере участь у розгляді проектів законів України, інших нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань пенсійного забезпечення, готує відповідні зауваження і пропозиції.

2.16. Вивчає, узагальнює та застосовує передовий досвід з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги.

2.17. Своєчасно і сумлінно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки й окремі доручення своїх керівників.

2.18. Стежить за додержанням правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець з пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.