Інструкція для посади "Інокореспондент", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інокореспондент" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - інокореспондент I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Менеджмент" (спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"); для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інокореспондента II категорії не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Інокореспондент II категорії: повна вища освіта (спеціаліст) за напрямом підготовки "Менеджмент" (спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"); стаж роботи за професією інокореспондента не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Інокореспондент: повна вища освіта (спеціаліст) за напрямом підготовки "Менеджмент" (спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"); без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку та зовнішньоекономічну діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - національне законодавство та законодавство зарубіжних країн з питань митного регулювання процесу товаропросування;
      - методи аналізу та оцінки кон'юнктури вітчизняного і світових ринків;
      - порядок укладання та оформлення комерційних угод та їх правове забезпечення;
      - методи аналізу та оцінювання попиту покупців та конкурентоспроможності товарів;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі, організацію рекламних заходів;
      - психологію та етику ділового спілкування і ведення переговорів;
      - основи стратегічного маркетингу;
      - основи інформатики, комп'ютерної техніки і використання систем зв'язку;
      - 1-2 іноземні мови міжнародного спілкування;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Інокореспондент призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інокореспондент підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інокореспондент керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інокореспондент під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує рекламні матеріали з експорту та імпорту, каталоги, проспекти, листи-представлення.

2.2. Збирає та аналізує інформацію про продаж товарів і відгуки на товари від кінцевих споживачів.

2.3. Бере участь у складанні списків потенційних покупців.

2.4. Збирає та систематизує інформацію про потенційних вітчизняних та зарубіжних продавців товарів за інформацією спеціальних довідників, фірмових каталогів, рекламних видань, річних звітів, матеріалів спеціалізованих інформаційних компаній та організацій.

2.5. Бере участь у підготовці оферт та розсилає їх контрагентам з урахуванням зазначеного в оферті строку дії.

2.6. Веде переписку з експортних та імпортних контрактів, готує та розсилає запити, збирає та накопичує інформацію про міжнародні ярмарки-виставки показу та продажу товарів.

2.7. Перекладає тексти оферт та контрактів, телексів та листів комерційного характеру, технічної та юридичної документації, пов'язаної із зовнішньоторговельною діяльністю.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інокореспондент має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інокореспондент має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інокореспондент має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інокореспондент має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інокореспондент має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інокореспондент має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інокореспондент має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інокореспондент має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інокореспондент має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інокореспондент несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інокореспондент несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інокореспондент несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інокореспондент несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інокореспондент несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інокореспондент несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інокореспондент несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.