Інструкція для посади "Інокореспондент періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інокореспондент періодичного видання" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні й світі;
      - граматику й стилістику мови;
      - основи літературного редагування;
      - одну або більше іноземних мов;
      - етику ділового спілкування;
      - методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Інокореспондент періодичного видання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інокореспондент періодичного видання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інокореспондент періодичного видання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інокореспондент періодичного видання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює журналістську діяльність за кордоном відповідно до завдань редакції періодичного видання.

2.2. Готує актуальні публіцистично-документальні огляди та оперативні інформаційні матеріали з життя країни, в яку скерований для виконання професійних обов'язків.

2.3. Відстежує політичні події, новини науки і техніки, культурні та мистецькі заходи, проводить власні журналістські розслідування для опублікування їх в певному тематичному розділі періодичного видання.

2.4. Розробляє власну концепцію висвітлення матеріалу.

2.5. Застосовує публіцистичні прийоми, мовно-стилістичні засоби, різноманітні літературні форми для забезпечення належного якісного рівня інформаційного матеріалу.

2.6. Узагальнює, інтерпретує інформацію, забезпечує достовірність і доступність викладу матеріалу в певній послідовності, додержання етики та норм громадської моралі.

2.7. Налагоджує зв'язки з громадськими й культурно-освітніми організаціями.

2.8. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інокореспондент періодичного видання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інокореспондент періодичного видання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інокореспондент періодичного видання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інокореспондент періодичного видання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інокореспондент періодичного видання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інокореспондент періодичного видання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інокореспондент періодичного видання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інокореспондент періодичного видання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інокореспондент періодичного видання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інокореспондент періодичного видання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інокореспондент періодичного видання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інокореспондент періодичного видання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інокореспондент періодичного видання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інокореспондент періодичного видання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інокореспондент періодичного видання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інокореспондент періодичного видання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.