Інструкція для посади "Горновий доменної печі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Горновий доменної печі 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу виплавки чавуну;
      - будову доменної печі та устаткування горна-гармати, бурмашини, шлакового стопора та ливарного крану;
      - хімічні та фізичні властивості чавуну та шлаку;
      - склад та властивості заправних матеріалів, що надходять на заправку жолобів та носиків, вогнетривких матеріалів, які використовуються під час заправки та ремонту чавунних та шлакових льоток;
      - основи ведення вогнетривких робіт.

1.4. Горновий доменної печі 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Горновий доменної печі 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Горновий доменної печі 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Горновий доменної печі 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Випускає чавун та шлак, ламає та сушить ливарну канаву, заправляє перевали та гармати, замінює фурми та охолоджувальні прилади під час обслуговування доменних печей об'ємом до 930 куб.м під керівництвом горнового доменної печі (першого).

2.2. Готує чавунні та шлакові жолоби, носики, сифони та обвідні жолоби до випуску чавуну та шлаку, готує та встановлює відсічні лопати.

2.3. Готує шлаковозні ковші для приймання шлаку, засипає чавуновозні ковші коксовим дрібняком.

2.4. Стежить за потоком чавуну та шлаку в жолобах під час їх випуску.

2.5. Регулює наповнення ковшів.

2.6. Керує відсічними лопатами, поворотними носиками чавунних та шлакових жолобів, краном ливарного двору та іншими підйомними механізмами під час виконання горнових робіт та одноносикового розливання чавуну та шлаку.

2.7. Бере участь у ремонтах устаткування горна.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Горновий доменної печі 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Горновий доменної печі 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Горновий доменної печі 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Горновий доменної печі 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Горновий доменної печі 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Горновий доменної печі 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Горновий доменної печі 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Горновий доменної печі 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Горновий доменної печі 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Горновий доменної печі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Горновий доменної печі 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Горновий доменної печі 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Горновий доменної печі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Горновий доменної печі 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Горновий доменної печі 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Горновий доменної печі 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.